Światła chemiczne dla Sił Zbrojnych

Force Protection (FP) jest jednym z największych wyzwań współczesnych sił zbrojnych podczas prowdzenia bieżących operacji. Dla większości ludzi Force Protection odnosi się do ciężkich pojazdów opancerzonych, pancerzy osobistych lub betonowych bunkrów. Ale co właściwie kryje się za tymi dwoma słowami?

Słownik terminów i definicji NATO (AAP-6) definiuje Force Protection jako „wszelkie środki i sposoby, aby zminimalizować narażenie personelu, urządzeń, sprzętu i operacji przy jednoczesnym zachowaniu swobody działania i skuteczności operacyjnej”.

Operacje nocne są coraz częstsze, a przy tym skomplikowane i niebezpieczne, nawet przy pomocy rozwiniętej technologii.
Cyalume Technologies SAS przyczynia się do ochrony sił, oferując proste rozwiązania, które pomagają w łagodzeniu ryzyka i zagrożeń na polu bitwy w nocy lub w warunkach ograniczonej widoczności.

Cyalume Technologies stale współpracuje z żołnierzami w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań świetlnych poprawiających ich bezpieczeństwo.

O ponad 40 lat siły zbrojne na całym świecie używają świateł chemicznych Cyalume. Produkty Cyalume pozwalają żołnierzom kontrolować ciemność na ich korzyść.

W dziedzinie wojskowej światła chemiczne mają szeroki zakres zastosowań takich jak:

  • operacje wojskowe, logistyka
  • klęski żywiołowe, oświetlenie bezpieczeństwa do obozów dla uchodźców
  • oświetlenie awaryjne, systemy ewakuacyjne
  • oznakowanie pojazdów w konwoju
  • IFF
  • sygnał, znak, ślad